GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU POSTPARTUM TENTANG PERUBAHAN FISIOLOGI MASA NIFAS

  • Junay Darmawati Program Studi DIII Kebidanan STIKES Al-Su’aibah Palembang

Abstract

Masa nifas dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat
kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas berlangsung selama
kira-kira 6 minggu atau 42 hari. Perubahan fisiologi nasa nifas antara lain
perubahan uterus, lochea, vagina dan perineum, perubahan system pencernaan,
perkemihan, sistem endokrin, muskulus keletal, dan perubahan tanda-tanda vital.
Dari hasil studi pendahuluan di BPM Lismarini Palembang pengetahuan ibu
postpartum tentang perubahan fisiologi masa nifas dikebanyakan dengan tingkat
pengetahuan baik.Tujuan penelitian untuk mengtahui gambaran tingkat
pengetahuan ibu post partum tentang perubahan fisiologi masa nifas di bpm
lismarini palembang pada tingkat baik dan kurang. Penelitian mengunakan metode
survey deskriptif, yaitusuatu metode yang dilakukan dengan tujuan utama untuk
membuat gambaran atau deskriptif tentang suatu keadaan objek. Populasi dalam
penelitian ini adalah Ibu Nifas di BPM Lismarini Palembang. Dengan sampel
sebanyak 46 responden. Variabel penelitian meliputi pengetahuan, dan perubahan
fisiologi masa nifas. Data dianalisis dengan analisis univariat. Hasil analisa dari 46
responden terdapat 35 orang (76.1%) ibu nifas mengalami perubahan fisiologi masa
nifas dan 11 orang (23.9%) tidak mengalami perubahan, 33 orang (71.1%) ibu nifas
berpengetahuan baik dan 13 orang (28.3%) berpengetahuan kurang.

Published
2023-05-17